professionals in schoonmaak

Ons bedrijfspand tussen 9 en 16 april niet per auto bereikbaar!

Gedurende deze week vinden er werkzaamheden plaatst door BAM Infratechniek Zuid b.v. Helaas is ons bedrijfspand gedurende deze periode niet per auto bereikbaar.

De Gemeente Roosendaal werkt, in samenwerking met afvalenergiebedrijf SITA ReEnergy, aan de realisatie van het Smart Climate Grid (SCG).

Het SCG is een duurzaam warmtenet waarbij zeer-lage-temperatuur restwarmte uit de afvalverbrandingscentrale van SITA ReEnergy wordt gebruikt voor woningen en utiliteit voor de wijk Stadsoevers. De warmte die wordt gebruikt voor het SCG is 100% restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van SITA Reenergy.

Het tracé van het warmtenet omvat een lengte van 2,2 kilometer. Het tracé loopt van het terrein van SITA ReEnergy tot aan het dan opgeleverde ROC Kellebeek College.

De werkzaamheden

Op maandag en dinsdag 7 en 8 april vinden de voorbereidingen plaats. Daarna zullen een aantal leidingen worden ingetrokken, waarbij telekranen worden geplaatst in de Strijmaden. Vervolgens wordt de boring ingetrokken. De verwachting is dat woensdag 16 april aan het einde van de dag de Strijmaden weer volledig opengesteld gaat worden.

Alle betrokkenen partijen hebben ons goed geinformeerd en er wordt getracht de overlast zo laag en kort mogelijk te houden. Wij wensen de aannemer veel succes toe met de werkzaamheden.

Job Procleaning uitsluitend te voet bereikbaar!

Mocht u per sé in deze periode ons bedrijf willen bezoeken, houdt u dan rekening dat het alleen te voet bereikbaar is.